CÁCH THỨC BÌNH CHỌN

Để bình chọn cho Thí sinh bạn yêu thích nhất, Quý khán giả có thể lựa chọn 04 hình thức:

1. BÌNH CHỌN QUA THẺ THANH TOÁN2. BÌNH CHỌN QUA VÍ ĐIỆN TỬ MOMO3. BÌNH CHỌN QUA VNPAY4. BÌNH CHỌN QUA ĐẦU SỐ 8579